للحق

افسوس خوردم.... خیلی افسوس. اما نه به حال صدا و سیما که به حال خودمان. میدانید چرا؟ دلم برای آن بچه هایی سوخت که با اندک سرمایه جیبشان لوگوی شرکت های حامی اسرائیل را چاپ میکردند و در راهپیمائیها به دست مردم میدادند.... دلم سوخت برای آن جوانی که بالاخره نفهمید که باید حامی اسرائیل باشد یا دشمن.... دلم سوخت برای آن کودکی که دلش نسکافه میخواست اما خشمی مقدس در درونش میگفت که نستله اسرائیلی است... آری مانده ایم دم خروستان را باور کنیم یا... آقای سیما!! تو که هر موقع نزدیک ایام روز قدس میشویم کالاهای اسرائیلی را حرام اعلام میکنی٬ تو را چه شده است که به طرفه العینی ۱۸۰ درجه تغییر موضع میدهی؟! شما را به خدا با اعتقادات این ملت بازی نکنید... شما را به خدا تکلیف ما را روشن کنید که باید با کدام جبهه بجنگیم؟ به کدام فتنه پاسخ دهیم؟ این پوستر تقدیم به کودکان مظلوم فلسطینی که گاهی برای ما دوست هستند و گاهی دشمن!!!!!!

 

لطفا نظر دهید...
برچسب ها :
سیاست ,  اسرائیل ,