چارلی چاپلین می‌گوید:

پس از كلی فقر به ثروت و شهرت رسیدم آموختم كه:

با پول می‌شود . . .

خانه خرید ولی آشیانه نه . . .

رختخواب خرید ولی خواب نه . . .

ساعت خرید ولی زمان نه . . .

می‌توان مقام خرید ولی احترام نه . . .

می‌توان كتاب خرید ولی دانش نه . . .

دارو خرید ولی سلامتی نه . . .

می‌توان آدم خرید اما دل نه . . .

...

 

لطفا نظر دهید...
برچسب ها :
فقر و ثروت ,  چارلی چاپلین ,  متن ادبی ,