اگر چه وسعت داغ تو در عالم نمیگنجد

خدا میخواست قلب شیعیانت مدفنت باشد...

 

                                                               «هادی جانفدا»
برچسب ها :
محرم تمام شد... ,  ماه غم ,  امام حسین ,  نی... ,  ماه عاشقی ,  بی بی رقیه ,  حضرت زینب ,