.............این خواب...........این سر........باید در اغوش باشد........نه بر روی سنگ.........

نظر بدهید....
برچسب ها :
خواب ,  بچه ,  مظلوم ,  بی رحمی ,  اغوش ,  حضرت رقیه ,  سختی زندگی ,