برچسب ها :
جنگ نرم ,  رهبر ,  کشور های غربی ,  دموکراسی ,  رسانه ,  ابزار فرهنگی ,  دروغ و تردید ,