تا کی باید شاهد این بی رحمی ها باشیم...

خدایا چه بگویم!!!!!!!!

تو بر همه چیز دانا و بینایی...
برچسب ها :
بیرحمی ,  انقلاب ,  مرگ ,  مظلوم ,  کودک ,  بیگناه ,  سکوت ,  ظلم و ستم ,  امریکا ,  اسرائیل ,  انگلیس ,  منافق ,  کمونیست ,  بی دفاع ,  کفار ,