یازینب (س)

تو کوه صبر باشی و من نگاهم به بی صبرانی باشد که ادعای اسوه بودن دارند...

تو فرمانبردار امام خویش باشی و من غافل از امام حی و حاضر خود باشم...

یاری ام کن...

تا تو را الگوی زیستنم بدارم و بدانم...

و یاری ام کن...

تا چنان باشم که با امام خویش بودی...

 
برچسب ها :
زینب همان عفیفه ای است که در ره عفتش عباس می دهد نخ معجر نمی دهد ,  زینب س ,  شهادت عمه سادات ,  بی بی جان ,  ام المصائب ,  بانوی کربلا ,  نخ معجر ,